Postaw na zawód, postaw na siebie

fundusze eur-2016Od 1 września 2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku jest realizowany projekt pt. „Postaw na zawód, postaw na siebie”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół  i placówek oświatowych kształcenia zawodowego poprzez nabycie i rozwój nowych umiejętności  i kwalifikacji zawodowych oraz doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego.

Projekt skierowany jest do uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.
W ramach projektu zostaną doposażone pracownie kształcenia zawodowego i warsztaty szkolne niezbędne do kształcenia na kierunkach: technik leśnik, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik mechanik. Zakupione wyposażenie będzie wykorzystywane na zajęciach zawodowych w celu uatrakcyjnienia zajęć i uzyskania wyższych wyników w procesie nauczania. W szkole będą realizowane bezpłatne zajęcia przygotowujące do egzaminów czeladniczych i egzaminów zawodowych oraz pozaszkolne bezpłatne kursy: operator pilarki, operator kosy spalinowej, operator wózków widłowych, kasjer-sprzedawca, pracownik biurowy z obsługą sekretariatu, barman, kelner, barista, florysta z elementami aranżacji stołu, wizaż i stylizacja, obsługa komputerowych programów graficznych oraz kurs tworzenia stron internetowych. Ponadto uczniowie zostaną objęci indywidualnym, wsparciem psychologiczno-pedagogicznym oraz warsztatami ukierunkowanymi na rozwój kompetencji społecznych. Wymienione zajęcia i kursy „wyposażą” uczniów w wiedzę, zwiększą ich kompetencje zawodowe oraz umiejętności interpersonalne niezbędne na rynku pracy, dzięki czemu spełnią oczekiwania pracodawców. Zajęcia i kursy będą realizowane w czasie wolnym od zajęć szkolnych. W projekcie zaplanowano płatne staże i praktyki u lokalnych pracodawców. Praktyki i staże umożliwią zdobycie doświadczenia zawodowego oraz zapoznanie się z realiami panującymi w zakładach pracy.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu popularności kształcenia zawodowego,
a zdobyta przez uczniów wiedza i umiejętności zwiększy ich aktywność społeczną oraz wpłynie na rozwój osobisty i zawodowy.

 

Relacje z prowadzonych zajęć}

Rozpoczęły się zajęcia projektowe...  

Zajęcia projektowe z biologii leśnej

i ochrony środowiska.

projekty-2016   zajecia-proj-2016

 Zajęcia z indywidualnego poradnictwa

psychologiczno – pedagogicznego

 

 Zajęcia projektowe

„ Operator wózków widłowych

projekty3-2016   projekty4-2016

Zajęcia projektowe -

planowania żywieniai produkcji

Zakończenie zajęć "Operator wózków widłowych

kurys-gastromonia-2016                 wózki-2016 

 Zajęcia „Obsługa komputerowych

      programów graficznych

Zajęcia Wizaż i stylizacja
programygraf-2016 wizaz-2016

Uczestnicy zajęć zdobytą wiedzę

       zastosowali w praktyce                         

   Zakończyły się zajęcia projektowe „

zajeciapraktyczne-2016 zakonczenieprojekt-2016
   
   

               

               

Rekrutacja rusza 12 września

pdf Ogłoszenie o rekrutacji uczestników
pdf Ogłoszenie Nabór
pdf Wstępna deklaracja                              
pdf Formularz zgłoszeniowy           

 

     Zapytania Ofertowe i wyniki

{slider=Aktualizacja 01.02.2017r.}

pdf zawiadomienie - wyniki przetargu

 

{slider=Aktualizacja 15.01.2017r.}

pdf PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT - kursy i szkolenia
pdf zawiadomienie - dostawa podręczników kurs BARISTA

 

{slider=Aktualizacja 10.01.2017r.}

pdf Zapytanie ofertowe - dostawa podręczników BARMAN

{slider=Aktualizacja 05.01.2018r.}

pdf Zapytanie ofertowe - dostawa podręczników BARISTA
pdf  SIWZ  2018  kursy zawodowe i szkolenia dla uczniów ZSP w Lipsku
pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

{slider=Aktualizacja 04.01.2018r.}

pdf  Zawiadomienie- dostawa odzieży
pdf Zawiadomienie - dostawa podręczników

{slider=Aktualizacja 19.12.2017r.}

pdf zapytanie ofertowe - dostawa podręczników 2018
pdf zapytanie ofertowe- dostawa odziezy ochronnej 2018
pdf zapytanie ofertowe- dostawa zestawów szkoleniowych 2018

{slider=Aktualizacja 13.11.2017r.}

pdf Wybór najkorzystniejszej oferty materiały biurowe

{slider=Aktualizacja 02.11.2017r.}

pdf zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych

{slider=Aktualizacja 26.10.2017r.}

pdf Wybór najkorzystniejszej oferty Operator wózków widłowych

{slider=Aktualizacja 20.10.2017r.}

pdf PROTOKÓŁ OTWARCIE OFERT kurs Operator wózków widłowych

{slider=Aktualizacja 12.10.2017r.}

pdf Przetarg nieograniczony kurs OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH
pdf Unieważnienie przetargu- część 2 Operator wózków widłowych
pdf zawiadomienie - dostawa odzieży

{slider=Aktualizacja 02.10.2017r.}

pdf Zapytanie ofertowe na dostawę odzieży ochronnej dla uczestników kursów i zajęć pozalekcyjnych.
pdf Zawiadomienie - dostawa cateringu

{slider=Aktualizacja 25.09.2017r.}

pdf  Zawiadomienie- kursy i szkolenia
pdf Zawiadomienie - wyniki przetargu część nr 7

 

{slider=Aktualizacja 18.09.2017r.}

pdf Zapytanie ofertowe - dostawa cateringu na kursy

{slider=Aktualizacja 12.09.2017r.}

pdf Zawiadomienie - dostawa wyposażenia
pdf Zawiadomienie - prowadzenie zajęć

{slider=Aktualizacja 07.09.2017r.}

 

pdf Zawiadomienie - dostawa podręczników

{slider=Aktualizacja 05.09.2017r.}

 

pdf Zawiadomienie - otwarcie ofert, prowadzenie kursów

{slider=Aktualizacja 01.09.2017r.}

 

pdf Zapytanie ofertowe - wyposażenie pracowni i artykuły jednorazowe
pdf Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych

{slider=Aktualizacja 28.08.2017r.}

pdf Dostawa zestawów szkoleniowych
pdf Dostawa podręczników
pdf Kursy zawodowe i szkolenia dla uczniów
pdf  Organizacja oraz przeprowadzenie kursów i szkoleń

{slider=Aktualizacja 30.05.2017r.}

 

pdf Zawiadomienie - wybór najkorzystniejszej oferty- kursy przygotowujące do egzaminów czeladnicych oraz kurs operatora pilarki

{slider=Aktualizacja 19.05.2017r.}

pdf Zawiadomienie - otwarcia ofert - dotyczy przetargu na organizację kursów przygotowujących do egzaminów czeladniczych oraz kursu operatora pilar

{slider=Aktualizacja 11.05.2017r.}

pdf Zawiadomienie - przetarg nieograniczony (SIWZ)- kursy przygotowujące do egzaminów czeladnicych oraz kurs operatora pilarki

{slider=Aktualizacja 29.03.2017r.}

pdf Zawiadomienie - dostawa dekoracji stołu

{slider=Aktualizacja 23.03.2017r.}

pdf Zawiadomienie - Szkolenie wstępne z zakresu bhp oraz przeciwpożarowe
pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

{slider=Aktualizacja 21.03.2017r.}

pdf Zapytanie ofertowe- dostawa elementów dekoracji stołu

{slider=Aktualizacja 21.02.2017r.}

pdf Zawiadomienie - dostawa druków akcydensowych

{slider=Aktualizacja 14.02.2017r.}

pdf Zawiadomienie - wyniki przetargu kursy i szkolenia

 {slider=Aktualizacja 10.02.2017r.}

pdf Zapytanie ofertowe- dostawa druków akcydensowych

{slider=Aktualizacja 30.01.2017r.}

 

{slider=Aktualizacja 20.01.2017r.}

pdf Zawiadomienie - kursy i szkolenia pismo - grupa kapitałowa
pdf Zawiadomienie - kursy i szkolenia protokoł z otwarcia ofert
pdf Zawiadomienie - kursy i szkolenia unieważnienie

{slider=Aktualizacja 18.01.2017r.}

 

pdf Zapytanie ofertowe - dostawa odzieży barman kelner
pdf Zapytanie ofertowe - dostawa cateringu

 

 {slider=Aktualizacja 05.01.2017r.}

pdf Zawiadomienie - dostawa podręczników barman
pdf Zawiadomienie - dostawa zestawów szkoleniowych
pdf Zawiadomienie - przeprowadzenie zajęć szkoleniowych

{/slider}

{slider=Aktualizacja 05.01.2017r.}

pdf Przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku
pdf Przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku

{/slider}

{slider=Aktualizacja 05.01.2017r.}

pdf Zapytanie ofertowe- dostawa odzieży ochronnej leśnik
pdf zZapytanie ofertowe- dostawa odzieży barman-kelner

{/slider}

{slider=Aktualizacja 02.01.2017r.}

pdf Zapytanie ofertowe - dostawa podręczników
pdf Zapytanie ofertowe - prowadzenie zajęć programowania i obsługi obrabiarek sterowaych numerycznie
pdf Zapytanie ofertowe - dostawa zestawów szkoleniowych

{/slider}

{slider=Aktualizacja 22.11.2016r.}

pdf Zawiadomienie - dostawa zestawów do sprzątania i artykułów jednorazowych

 

{/slider}

{slider=Aktualizacja 14.11.2016r.}

pdf Zapytanie ofertowie - dostawa zestawów do sprzątania i akrytkułów jednorazowych
pdf Zawiadomienie - dostawa plansz edukacyjnych
pdf Zawiadomienie- dostawa sprzętu AGD
pdf Zawiadomienie - dostawa wyposażenia do technikum handlowego
pdf Zawiadomienie - dostawa wyposażenie gastronomia

{/slider}

{slider=Aktualizacja 27.10.2016r.}

pdf Zapytanie ofertowe - Dostawa sprzętuy AGD
pdf Zapytanie ofertowe - wyposażenie technikum żywienia
pdf Zapytanie ofertowe - wyposażenie technik handlowiec

{/slider}

{slider=Aktualizacja 21.10.2016r.}

pdf Zapytanie ofertowe - Dostawa plansz edukacyjnych
pdf Zapytanie ofertowe - Dostawa bielizny stołowej

{/slider}

{slider=Aktualizacja 20.10.2016r.}

pdf Zawiadomienie - Wyposażenie pracowni biurowej
pdf Zawiadomienie - Dostawa podręczników i książek
pdf Zawiadomienie - Dostawa tokarki z oprogramowaniem

{/slider}

{slider=Aktualizacja 17.10.2016r.}

pdf Zapytanie ofertowe - dostawa odzieży ochronnej
pdf Zapytanie ofertowe - wyposażenie technik handlowiec
pdf zawiadomienie - dostawa rejestrator i drukarka

{/slider}

{slider=Aktualizacja 13.10.2016r.}

pdf Dostawa komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania
pdf Zapytanie ofertowe- bielizna stołowa
pdf  Zawiadomienie - dostawa sprzętu technik leśnik

{/slider}

{slider=Aktualizacja 11.10.2016r.}

 pdf Zapytanie ofertowe- dostawa wyposażenia pracowni techniki biurowej
pdf Zawiadomienie - prowadzenie zajęć produkcja gastronomiczna i planowanie żywienia

{/slider}

{slider=Aktualizacja 10.10.2016r.}

pdf Zapytanie ofertowe - dostawa książek i podręczników w ramach realizacji projektu

{/slider}

{slider=Aktualizacja 07.10.2016r..}

pdf Wybór najkorzystniejszej oferty - kursy
pdf Wyposażenie - technik handlowiec
pdf Dostawa rejestratora leśniczego wraz z drukarką
pdf  Zawiadomienie - Dostawa sprzętu optycznego

{/slider}

{slider=Aktualizacja 05.10.2016r.}

pdf  Dostawa sprzętu optycznego
pdf Dostawa sprzętu technik leśnik
pdf Zawiadomienie - Dostawa cateringu
 pdf 

Zawiadomienie - Dostawa książek

pdf   Zawiadomienie - Dostawa przyrządów mierniczych i narzędzi               

{/slider}

{slider=Aktualizacja 28.09.2016r.}

pdf  Protokół z otwarcia ofert - Organizacja kursów 
pdf Unieważnienie - Dostawa sprzętu optycznego
pdf Zapytanie ofertowe - Dostawa cateringu na kursy
pdf Zapytanie ofertowe - Dostawa książek wdo kształcenia w zawodzie technik leśnik i technik handlowiec
pdf Zapytanie ofertowe -  Nabór do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z produkcji gastronomicznej i planowania żywienia
pdf Zawiadomienie - Dostawa zestawów szkoleniowych
pdf Zawiadomienie -Prowadzenie zajęć Biologia leśna i ochrona środowiska
pdf Zawiadomienie -Indywidualne poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne

{/slider}

{slider=Aktualizacja 18.09.2016r.}

pdf Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu optycznego
pdf Zapytanie ofertowe - nabór osób do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych
pdf Zapytanie ofertowe - zakup zestawów szkoleniowych            
pdf Zapytanie ofertowe  Przyrządy miernicze i narzędzia                             
pdf Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu optycznego(mikroskopy, lupy, lornetki)
pdf Zapytanie ofertowe - nabór osób do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych ochrony środowiska i biologii leśnej

{/slider}

 

 

fundusze-znak-2016

 

 

praktyki-zagraniczne

edziennik

naukazdalna

 

praktyki-zagranicznestan powietrza

 fundusze1

internat 01

 

ksztalceniedeklaracja1

 

100latniepodle

liceum-roku-2014

starostwo-powiatowe

twoje-radio-lipsko

parafia-lipsko

rodzina-szkol

lck

fmp

nbportal

oke

strzelec

youtube-logo

bip