Historia

historia-szkoly

Historia szkoły średniej w naszym mieście sięga połowy XX wieku...

W roku szkolnym 1949/50 zorganizowano w Lipsku Społeczny Kurs Szkoły Średniej Ogólnokształcącej dla Dorosłych. Jego kierownikiem został Stefan Bernat.

W 1951 roku, decyzją Centralnego Urzędu Szkolnictwa Zawodowego w Warszawie, otwarto dwuletnią Zasadniczą Szkołę Metalową w Lipsku. Jej dyrektorem został Marian Sołkiewicz. Szkoła kształciła w zawodach: ślusarz maszyn rolniczych i ślusarz narzędziowy. Trzy lata później Zasadniczą Szkołę Zawodową w Lipsku przeniesiono do Sienna i połączono z istniejącą tam szkołą zawodową.

Staraniem władz oświatowych i gminnych, zgodnie z Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 31 grudnia 1965 roku, utworzono Technikum Ekonomiczne w Lipsku na podbudowie 7-klasowej szkoły podstawowej. Jego dyrektorem został Henryk Dymczak. W roku szkolnym 1965/66 kształcono w specjalnościach: ogólnoekonomicznej i administracji terenowej. Wtedy też rozpoczęła się budowa szkoły średniej oraz internatu.

historia-szkoly

W 1967 roku Technikum Ekonomiczne przekształcono w Liceum Ekonomiczne na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej. Ten typ szkoły istniał przez 7 lat.

W roku 1968 utworzono Technikum Ekonomiczne dla pracujących na podbudowie 7-klasowej szkoły podstawowej. Zajęcia odbywały się w systemie wieczorowym. Technika Ekonomiczne wykształciły ogółem 444 absolwentów, w tym 56 w technikum dla pracujących.

Dwa lata później decyzją Kuratora Okręgu Szkolnego w Kielcach utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową Dokształcającą.

1 września 1971 roku oddano do użytku Internat z nowoczesną kuchnią, pralnią i kotłownią. Dodatkowo w tym roku szkolnym Zasadniczą Szkołę Zawodową Dokształcającą przekształcono w Zasadniczą Szkołę Zawodową, która kształciła w kierunkach: mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, przetwórstwo owoców i warzyw, mechanik pojazdów samochodowych, rolnik, rolnik mechanizator oraz kształcenie wielozawodowe.

historia-szkoly

Wraz z początkiem roku szkolnego 1973/74 dyrektorem szkół zostaje Kazimierz Zając.

Dokładnie rok później oddano do użytkowania budynek szkoły przeznaczony dla 360 uczniów. Wzniesiono także warsztaty szkolne.

W 1975 roku powstało Średnie Studium Zawodowe, które wygaszono wiosną 1982 roku.

historia-szkoly

Na początku roku szkolnego 1977/78 powstał Zespół Szkół Zawodowych w Lipsku.

Od 1979 roku uczniowie mogli kształcić się w nowopowstałym Technikum Mechanicznym o specjalności: budowa maszyn dla pracujących na podbudowie szkoły zasadniczej.

4 lata później powstało Technikum Mechaniczne na podbudowie szkoły podstawowej.

Od roku szkolnego 1985/86 lipska placówka oferowała Liceum Medyczne o specjalności: Ochrona zdrowia i pielęgnacja chorych. Kierunek ten wygasł w roku szkolnym 1995/96.

historia-szkoly

Początek lat 90. to jednocześnie początek Liceum Ogólnokształcącego. Profil podstawowy wystartował jesienią 1990 roku.

historia-szkoly

Rok później dyrektorem szkoły został Bogumił Góralski. Wtedy też powstało Liceum Ekonomiczne o specjalności: finanse i rachunkowość.

W kolejnym roku szkolnym utworzono Liceum Handlowe o specjalności kształcenia: technik handlowiec, które funkcjonowało do 1999 roku.

1 września 1993 roku dyrektorem szkoły został Tadeusz Ptak.

Dwa lata później powstało Policealne Studium Zawodowe o specjalności: finanse i rachunkowość, które istniało dwa lata.

historia-szkoly

Jesienią 1997 roku utworzono Liceum Zawodowe o specjalności: pracownik administracyjno-biurowy.

W roku szkolnym 1998/99 zainteresowani nauką w Liceum Ogólnokształcącym mogli kształcić się w klasie z rozszerzonym językiem angielskim i informatyką.

1 września 1999 roku dyrektorem szkoły został Mieczysław Mejzner i jest nim do dziś.

Z początkiem roku szkolnego 1999/2000 powstało 5-letnie Technikum Ekonomiczne o specjalności: finanse i rachunkowość, Liceum Techniczne o specjalności: pracownik ekonomiczno-administracyjny na podbudowie szkoły podstawowej oraz Technikum Technologii Żywności na podbudowie szkoły zasadniczej.

historia-szkoly

6 listopada 2000 roku zostały oddane do użytku Warsztaty Szkolne przy ul. Spacerowej.

Jesienią 2000 roku powstało Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego na podbudowie szkoły podstawowej. Utworzono także w Liceum Ogólnokształcącym profil wojskowy.

W 2001 roku utworzono Zbiorcze Liceum Profilowane dla uczniów, którzy nie uzyskali promocji. Pierwszy rok przebiegł bez naboru.

1 września 2002 roku nastąpiło przekształcenie Zespołu Szkół Zawodowych w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku.

Wraz z początkiem roku szkolnego 2002/03 utworzono w Liceum Ogólnokształcącym klasy: dziennikarską, menedżerską, technologii informatycznej i wojskową. Liceum profilowane otrzymało specjalności: ekonomiczno-administracyjną, zarządzania informacją, natomiast Technikum kształciło w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego. Chętni kontynuacją nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej mogli wybrać kierunek wielozawodowy oraz mechanika-operatora maszyn lub mechanika maszyn rolniczych. Wszystkie szkoły przyjmowały absolwentów gimnazjów.

historia-szkoly

W 2004 roku w Liceum Ogólnokształcącym utworzono klasę ekologiczno-medyczną.

28 września 2004 roku rozpoczęła się procedura wyboru patrona szkoły.

Nieco ponad rok później, 30 września 2005 roku Rada Powiatu podjęła jednogłośnie Uchwałę o nadaniu szkole imienia Jana Pawła II. W tym dniu odbyło się także Ślubowanie Klas Pierwszych.

historia-szkoly

11 listopada 2005 roku papież Benedykt XVI pobłogosławił całą społeczność szkolną z okazji nadania imienia, natomiast 29 marca 2006 roku szkoła została przyjęta do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II.

Nową ofertą na rok szkolny 2006/07 była klasa akademicka w Liceum Ogólnokształcącym.

9 czerwca 2006 roku miało miejsce uroczyste wręczenie aktu nadania szkole imienia Jana Pawła II i przekazania sztandaru oraz odsłonięcie miejsca Patrona.

30 listopada 2006 roku zakończyła się budowa nowego kompleksu boisk na miejscu starych warsztatów szkolnych.

historia-szkoly

Od 2008 roku Technikum oferowało klasę w zawodzie technik mechanik.

W 2009 roku po raz pierwszy studniówka odbyła się poza murami szkoły – w Zajeździe Gołębiowskim.

30 stycznia 2009 roku oddano do użytkowania zmodernizowaną bibliotekę szkolną z czytelnią i multimedialnym centrum informacji.

 

 

 

{slider=Kroniki szkolne}

 

{/slider}

praktyki-zagraniczne

edziennik

naukazdalna

 

praktyki-zagranicznestan powietrza

 fundusze1

internat 01

 

ksztalceniedeklaracja1

 

100latniepodle

liceum-roku-2014

starostwo-powiatowe

twoje-radio-lipsko

parafia-lipsko

rodzina-szkol

lck

fmp

nbportal

oke

strzelec

youtube-logo

bip