Dzień Edukacji Narodowej w ZSOiT im. Jana Pawła II w Lipsku

DEN 2022W poniedziałek 17 października 2022 roku o godzinie 11.30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, połączona z obchodami Dnia Patrona i Ślubowaniem uczniów klas pierwszych. W tym wyjątkowym dniu były życzenia, kwiaty, nagrody oraz słodkie upominki od uczniów.


Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły – pan Mieczysław Mejzner, który przywitał wszystkich zgromadzonych, a następnie wymienił liczne działania edukacyjne zrealizowane w roku szkolnym 2021/2022. Przedsięwzięcia te zaowocowały nie tylko poszerzeniem wiedzy i umiejętności uczniów oraz kadry nauczycielskiej, ale też wzbogaceniem bazy dydaktycznej szkoły. Były to m. in.:
1) projekt „Aktywna Tablica 2021” - zakupiono 7 tablic interaktywnych  na kwotę 49.144,00 zł,
2)„Narodowy program rozwoju czytelnictwa” - zakup laptopów, sprzętu multimedialnego oraz książek za kwotę 15.058,03 zł  ( w tym roku ponownie realizowany na kwotę 3850, 00 zł),
3) program „Poznaj Polskę” – wyjazdy na wycieczki szkolne dla uczniów LO, T i SBIS z dofinansowaniem na kwotę 46.531,00 zł (w tym roku Zamość, Lublin, Kraków i Sandomierz),
4) projekt „Praktyka czyni mistrza” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POWER na zasadach  Erasmus+ oraz środków Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. W dniach 22 sierpnia -18 września 2021 roku 10-osobowa grupa uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista i technik mechanik wyjechała do Schkeuditz (Niemcy) na 4-tygodniowe praktyki zagraniczne.
5) projekt „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowany w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
6) innowacje pedagogiczne w ZSOiT w Lipsku:
-„Programowanie wirtualnej rzeczywistości” : w październiku 2021r. 24 uczniów i 3 nauczycieli uczestniczyło w kursie  „Tworzenie gier w 2D i 3D”,
-„Pracownia kelner, barman, barista” - opracowanie projektu; jego realizacja planowana jest w okresie wrzesień- październik 2022 r., a do tej pory 30 uczniów i 4 nauczycieli ukończyło kurs barmana.
                Wymieniając  działania edukacyjne  szkoły, w tym przeprowadzone kursy i wakacyjne praktyki, pan dyrektor  zaznaczył, że  udział uczniów w projektach to możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji i kompetencji. Wiedza zdobywana na zajęciach w szkole, wzmocniona kursami i praktykami, daje bardzo dobre rezultaty. W roku 2021/22 w obu sesjach egzaminacyjnych  uczniowie technikum osiągnęli wysokie wyniki. Z kolei wysoka zdawalność i jakość wyników plasuje Technikum Żywienia i Technikum Mechaniczne  w ścisłej czołówce rankingu Mazowsza.
           Następnie dyrektor Mieczysław Mejzner podziękował wszystkim pracownikom szkoły za współpracę i poświęcenie oraz życzył im pomyślności, szczęścia w życiu osobistym, a także satysfakcji z wykonywanego zawodu. Serdeczne życzenia Gronu Pedagogicznemu i pozostałym pracownikom szkoły złożyła również przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, wyrażając wdzięczność za życzliwość, cierpliwość i zaangażowanie w przekazywaniu wiedzy. Podczas uroczystości wręczono Nagrody Dyrektora dziewięciu nauczycielom. W tym roku szkolnym otrzymali je: Ewa Żabicka, Małgorzata Senderowska, Danuta Stępień, Anna Mejzner, Monika Michalec, Ewa Herbowicz, Marek Łata, Michał Patyk i Waldemar Balcerowski.
       W dalszej części uroczystości odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Pierwszoklasiści ubrani w galowe stroje złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.  Wśród nich znaleźli się nowi uczniowie z Ukrainy i Kazachstanu, którzy w tym roku dołączyli do lipskiej społeczności szkolnej.
              Na zakończenie uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną poświęconą patronowi szkoły- Janowi Pawłowi II oraz humorystyczny montaż słowno- muzyczny. Pokaz różnych typów nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole wywołał szeroki uśmiech na twarzach zebranych. Uczniowie zadbali o pomysłową charakteryzację i wykazali się dużym kabaretowym talentem.
W programie artystycznym wystąpili uczniowie młodszych i starszych klas technikum pod kierunkiem nauczycieli: Barbary Farkowskiej i Agnieszki Winiarczyk.
             O godzinie 13.30 w Lipskim Centrum Kultury odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Miło nam poinformować, że wśród nagrodzonych w tym roku nauczycieli znaleźli się  dyrektor szkoły Mieczysław Mejzner ( Nagroda Starosty) oraz Marek Łata  (Supelbelfer 2022). Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym nauczycielom lipskiej szkoły.
praktyki-zagraniczne

edziennik

naukazdalna

 

praktyki-zagraniczne

 fundusze1

 

internat 01

 

ksztalceniedeklaracja1

100latniepodle

liceum-roku-2014

starostwo-powiatowe

twoje-radio-lipsko

lck

parafia-lipsko

rodzina-szkol

lck

fmp

nbportal

oke

strzelec

youtube-logo

bip