Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego

I transza praktyk zawodowych  w ramach projektu pt. "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”.
9 sierpnia 2021 roku trzynastoosobowa grupa uczniów technikum rozpoczęła praktyki wakacyjne.


- 6 osób (technikum żywienia i usług gastronomicznych) odbywa praktyki w Karczmie Saganek
- 4 osoby (technik informatyk) w Kingspan sp. z o.o.
- 3 osoby (technik ekonomista) w UMiG w Lipsku.
Za odbycie 150 godzinnego stażu/praktyki zawodowej uczniowi przysługuje stypendium w wysokości 2.000,00 zł netto.
Można starać się również o zwrot kosztów dojazdu.
Na kolejne transze dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia zarezerwowano jeszcze 62 miejsca.

Kursy VLOS i BVLOS ( sterowanie dronami).
Siedmiu uczniów ukończyło szkolenie i zdało egzamin na uprawnienia A1/A3 i tym samym otrzymało licencję pilota. Trwa rejestracja uprawnień w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.
Po zakończonej weryfikacji zorganizowane zostaną kursy VLOS i BVLOS.
O terminie rozpoczęcia kurs poinformujemy po otrzymaniu wiadomości z ARMSA.
Kursy są organizowane w ramach projektu pt. "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”.
Celem głównym jest przygotowanie uczestnika do uzyskania Certyfikatu wiedzy
teoretycznej i potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego w przypadku
wykonywania operacji w kategorii „szczególnej” w ramach Krajowego Scenariusza
Standardowego
1)    NSTS-01: Operacje w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) lub
z widokiem pierwszej osoby (FPV)
2)    NSTS-05: Operacje poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS)
 z użyciem bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej
mniejszej niż 4 kg, w odległości nie większej niż 2 km od pilota bezzałogowego statku
powietrznego.

praktyki-zagraniczne

edziennik

naukazdalna

 

praktyki-zagraniczne

 fundusze1

 

internat 01

 

ksztalcenie

100latniepodle

liceum-roku-2014

starostwo-powiatowe

twoje-radio-lipsko

lck

parafia-lipsko

rodzina-szkol

lck

fmp

nbportal

oke

strzelec

youtube-logo

bip