ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

zakonczenie MbankZakończenie projeku "Z matematyką od historii przez ekonomię do inwestycji"  Pod patronatem Fundacji mBanku,  Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku realizował  projekt pt. "Z matematyką od historii przez ekonomię do inwestycji". 

Celem projektu była popularyzacja matematyki i pokazania jej ludzkiego wymiaru przez poznanie sylwetek wybitnych matematyków oraz nauka praktycznego wykorzystania umiejętności matematycznych w życiu  codziennym. Zajęcia w czasie pandemii odbywały  się on line na platformie Teams, natomiast turniej w grę ekonomiczną Super Farmer odbył się już po powrocie uczniów do szkoły.
Projekt zakładał poznanie matematyki od innej strony niż zakłada  program nauczania. Jego zadaniem było również ukazanie związku między umiejętnościami matematycznymi, a ekonomią i zagadnieniami finansowymi. W pierwszym etapie uczniowie poznali historię matematyki od starożytności do czasów współczesnych. Przybliżyli sobie również dzieje nauczania  przedmiotu oraz odkrycia i osiągnięcia wybitnych matematyków. W projekcie  zaprezentowane były m.in. takie sylwetki jak: Pitagoras, Arystoteles, Euklides, Fibonacci, M.Kopernik, B.Pascal, R.Elliott,F.Gauss, S.Banach,W.Sierpiński. W drugim etapie  uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem rynków finansowych – giełdy, bankowości, zagadnień z zakresu ubezpieczeń emerytalnych itp. W ramach wstępu do ekonomii i inwestowania przeprowadzone zostały zajęć na temat:  konstrukcja ciągu Fibonacciego, teoria fal Elliotta, procent składany, oprocentowanie kredytów i depozytów, Inflacja, deflacja, przegląd rodzajów  papierów wartościowych obligacje, akcje, kontrakty, opcje, ETF, porównanie dochodowości, Lewar  w inwestycjach, zastosowanie teorii fal i ciągu Fibbonaciego w praktyce, wprowadzenie do gry Super Farmer, emerytura ( I i II filar, IKE, IKZE, PPK). Projekt zakładał również naukę rozważnego podchodzenia do spraw finansów m.in. podpisywanie umów  finansowych i naukę operowania pieniędzmi w grach symulacyjnych. Założeniem projektu było,  że jego uczestnicy bardziej zainteresuje się zagadnieniami ekonomicznymi potrzebnymi w codziennym życiu. Może to wpłynie w przyszłości na wybór przez uczestników zajęć ekonomicznych kierunków kształcenia. Projekt był adresowany jest do uczniów – chłopców i dziewcząt, głównie z klas II  liceum przygotowujących się wkrótce do matury i będących przed wyborem kierunków kształcenia. Zagadnienia projektowe ze względu na trwającą pandemię realizowane były w formie zajęć on-lin na platformie Teams, co pozwoliło również docierać do domów i rodzin uczestników projektu. Zagadnienia finansowe nie są powszechnie obecne w domach, a współczesna rzeczywistość wymaga, by je  przybliżać i popularyzować. W ramach projektu został przeprowadzony testu sprawdzający oraz został zorganizowany turnieju w grze  Super Farmer, który wygrali uczniowie z klasy II LOp. Uczestnicy projektu otrzymali dyplomy i certyfikaty ukończenia projektu.

praktyki-zagraniczne

edziennik

naukazdalna

 

praktyki-zagraniczne

 fundusze1

 

internat 01

 

ksztalcenie

100latniepodle

liceum-roku-2014

starostwo-powiatowe

twoje-radio-lipsko

lck

parafia-lipsko

rodzina-szkol

lck

fmp

nbportal

oke

strzelec

youtube-logo

bip