Nauczanie zdalne

Uwaga.

Informacja o organizacji pracy ZSOIT w Lipsku ( nauczanie zdalne)

w okresie 30.11.2020-03.01.2021.

  1. Wszystkie klasy - zajęcia odbywają się w formie zdalnej.
  2. Zajęcia lekcyjne realizowane są zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
  3. Zajęcia teoretyczne trwają 45 minut, zajęcia praktyczne trwają 55 minut.
  4. Zajęcia w formie zdalnej realizowane są z wykorzystaniem aplikacji TEAMS na platformie Office 365.
  5. Internat nie pracuje.
  6. Zajęcia u pracodawców :

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

  1. Nauczyciele przychodzą do pracy wg. planu lekcji ( dotyczy nauczycieli, którzy nie deklarowali pracy z domu).
  2. Dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w okresie do 29 listopada br. możliwe będzie prowadzenie części zajęć praktycznych stacjonarnie. Zajęcia te będą realizowane w mniejszych grupach,
  3. w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu
  4. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych możliwe jest prowadzenie dla klas maturalnych konsultacji indywidualne lub w małych grupach.

 

Mieczysław Mejzner

praktyki-zagraniczne

edziennik

naukazdalna

 

praktyki-zagraniczne

 fundusze1

 

internat 01

 

ksztalcenie

100latniepodle

liceum-roku-2014

starostwo-powiatowe

twoje-radio-lipsko

lck

parafia-lipsko

rodzina-szkol

lck

fmp

nbportal

oke

strzelec

youtube-logo

bip