XIII EDYCJA DNIA SZKOŁY BEZ PRZEMOCY -30 września 2020r.

DSBP 2020Dzień Szkoły bez Przemocy jest realizowany w ramach działań Programu Wychowawczo -Profilaktycznego. W tym roku miał on nieco inny charakter, przedsięwzięcia i zadania realizowane były w mniejszych grupach. Obchodzony był pod hasłem„Respektujemy normy społeczne”.

Uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami wzięli udział w integracyjnym Queście po Lipsku, klasy starsze przygotowywały prace konkursowe w formie plakatu/kolażu na temat przewodni dnia. Natomiast uczniowie klasy I BS i klasy I TŻ rozwiązywali test „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” przeprowadzony przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Lipsku. Najlepszy wynik testu uzyskał uczeń kl. I BS Filip Skrzypczak. Do działań włączyła się również biblioteka szkolna, w której odbyła się projekcja filmu „Przemoc nie jedno ma imię”. Klasa, która zdobyła  pierwsze miejsce w konkursie otrzymuje tradycyjnie Puchar przechodni obchodów Dnia Szkoły bez Przemocy. W tym roku o  jego zdobyciu zadecydowały wyniki konkursu na plakat/kolaż „Respektujemy normy społeczne”. Jury w składzie Marek Łata, Danuta Stępień, Agnieszka Jędra, Małgorzata Senderowska, Dominka Marczak, Wojciech Krawczyk przyznało miejsca:
 I miejsce klasa II BSG,
 II miejsce klasa III LO,
 III miejsce klasa II TEP.
Dopełnieniem wszystkich działań było zainstalowanie naklejek na schody na temat „Bezpieczeństwa w sieci”, które są podstawowymi zasadami bezpiecznego poruszania się w sieci.
Efekty pracy uczniów zostały umieszczone na szkolnym korytarzu.
Wszyscy wyróżnieni otrzymali atrakcyjne nagrody.
Organizatorzy: Samorząd Uczniowski, Pedagog Szkolny, Rzecznik Praw Uczniapraktyki-zagraniczne

edziennik

naukazdalna

 

praktyki-zagraniczne

 fundusze1

 

internat 01

 

ksztalcenie

100latniepodle

liceum-roku-2014

starostwo-powiatowe

twoje-radio-lipsko

lck

parafia-lipsko

rodzina-szkol

lck

fmp

nbportal

oke

strzelec

youtube-logo

bip