Kierunki

{slider=Liceum Ogó.lnokształcące}

Klasa Wojskowa - przedmioty rozszerzone: biologia, matematyka, dodatkowo edukacja obronna i strzelectwo sportowe

Klasa Akademicka - przedmioty rozszerzone: biologia matematyka, język angielski

Klasa Finansowa - przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka, język angielski

Klasa Ekonomiczna - przedmioty rozszerzone: geografia, wiedza o społeczeństwie

Klasa Politechniczna - przedmioty rozszerzone: fizyka, matematyka

Klasa Medyczna - przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

Klasa Dziennikarska - przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia

Klasa Prawnicza - przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

{/slider}

 

{slider=Technikum}

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych - kwalifikacje: sporządzanie potraw i napojów oraz organizacja żywienia i isług gastronomicznych, praktyki zawodowe w Niemczech (w Turyngii) w ramach projektu Erasmus+

Technik Mechanik - kwalifikacje: wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz organizacja i nadzór procesów produkcji

Technik Leśnik - kwalifikacje: ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych oraz użytkowanie zasobów leśnych

Technik Informatyk - kwalifikacje: montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Technik Handlowiec - kwalifikacje: prowadzenie sprzedaży oraz prowadzenie działalności handlowiej

Technik Ekonomista - kwalifikacje: planowanie i prowadzenie działalności, organizacja oraz prowadzenie rachunkowości

 

 

{/slider}

 

{slider=Zasadnicza Szkoła Zawodowa}

Klasa Wielozawodowa - kształcimy w zawodach: sprzedawca, piekarz, cukiernik, kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, monter instalacji grzewczych i sanitarnych oraz innych, wybranych zgodnie z potrzebami lokalnego rynku.

 

{/slider}

 

{slider=Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych }

Do szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjum oraz zasadniczej szkoły zawodowej (kształcenie obejmuje dwu- lub trzyletni cykl nauki). Liceum Ogolnokształcące jest bezpłatną szkołą dla dorosłych, kształcącą w formie zaocznej, której ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

 

{/slider}

praktyki-zagraniczne

 fundusze1

 

internat 01

ksztalceniepraktyki-zagraniczne

100latniepodle

liceum-roku-2014

starostwo-powiatowe

twoje-radio-lipsko

lck

parafia-lipsko

rodzina-szkol

lck

fmp

nbportal

oke

strzelec

youtube-logo

bip