Wybory Samorządu Uczniowskiego

wybory-samorzadu-2013

We wtorek, 29 października o godzinie 10.50 w świetlicy internatu odbyły się wybory Rady Samorządu Uczniowskiego, w których uczestniczyły „trójki” klasowe oraz chętni uczniowie.

Po powitaniu uczestników przez opiekun Samorządu Agnieszkę Jędrę oraz Adriana Chojnackiego, który do dziś pełnił funkcję przewodniczącego, nastąpiło sprawdzenie listy obecności.
Z pośród zebranych wybrano wstępnie 12 osób, z których do głosowania pozostało sześcioro. Zarząd wybierano w tajnym głosowaniu. Najwięcej, bo niespełna 46% głosów uzyskała Katarzyna Wietrzyńska z II A i to ona zastąpi Adriana Chojnackiego na stanowisku Przewodniczącego Samorządu Szkolnego. Na drugiej pozycji uplasował się Przemysław Łepecki z II T (26% głosów), który będzie Zastępcą Przewodniczącego. Aleksandra Mejzner na którą zagłosowało 15% zebranych zostanie Skarbnikiem.
Kolejnym punktem było wybranie przewodniczących oraz członków sekcji. Nad sekcją techniczno-gospodarczą czuwał będzie Krzysztof Kosiór z II TM. Zarząd nad sekcją plastyczną obejmie Kinga Gruszka z I A. W każdej z sekcji zasiada po 13 osób.
Na koniec opiekun samorządu udzieliła kilku wstępnych wskazówek nowemu Samorządowi, natomiast Adrian pogratulował nowo wybranym oraz podziękował za swój udział w pracę Samorządu Szkolnego.

Szczegółowe informacje można znaleźć w dziale Samorząd Uczniowski

praktyki-zagraniczne

edziennik

naukazdalna

 

praktyki-zagraniczne

 fundusze1

 

internat 01

 

ksztalcenie

100latniepodle

liceum-roku-2014

starostwo-powiatowe

twoje-radio-lipsko

lck

parafia-lipsko

rodzina-szkol

lck

fmp

nbportal

oke

strzelec

youtube-logo

bip